kontakt
Zadbaj o bezpieczeństwo i stan techniczny swojego obiektu

Przeglądy budowlane budynków

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie przeglądów budowlanych. Sprawdzamy kondycję obiektu i wykrywamy ewentualne usterki lub zagrożenia.

Nasza oferta usług przeglądowych

Oferujemy szeroki zakres usług przeglądowych dla różnych rodzajów obiektów i instalacji. Wykonujemy przeglądy okresowe, wielobranżowe, konstrukcyjno-budowlane, sanitarne, gazowe, kominiarskie, elektryczne i inne.

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane to czynności kontrolno-nadzorcze, dokumentowane i wykonywane przez upoważnionych i wykwalifikowanych inspektorów, dla budynków i obiektów budowlanych.
Przeglądy mają na celu zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie.
Terminowość
Wykonujemy przeglądy budowlane w określonych terminach zgodnie z przepisami prawa.
Dokładność
Sprawdzamy wszystkie elementy obiektu i jego instalacji oraz sporządzamy szczegółowe protokoły kontroli.

Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budowlane to szczegółowe badania stanu technicznego konstrukcji obiektu oraz jego elementów. Wykonujemy ekspertyzy dla obiektów nowych i istniejących, w celu sprawdzenia zgodności z projektem, normami i przepisami prawa.

Wykrywamy wszelkie wady lub usterki konstrukcyjne oraz oceniamy ich wpływ na bezpieczeństwo i trwałość obiektu.

1.

Przeglądy wielobranżowe
Obejmujące ocenę stanu technicznego wszystkich branż instalacyjnych i urządzeń znajdujących się w obiekcie.

2.

Pomiary elektryczne
Polegające na sprawdzeniu parametrów elektrycznych instalacji niskiego i wysokiego napięcia oraz stacji transformatorowych.

3.

Przeglądy konstrukcyjno-budowlane
Polegające na ocenie stanu nośności i stateczności konstrukcji obiektu oraz jego elementów.

4.

Przeglądy sanitarne
Polegające na ocenie stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i wentylacyjnej oraz urządzeń sanitarnych.

5.

Przeglądy gazowe
Polegające na ocenie stanu technicznego instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych.

6.

Przeglądy kominiarskie
Polegające na ocenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz urządzeń grzewczych.

7.

Pomiary oświetlenia
Polegające na pomiarze natężenia, luminancji i tętnienia światła w pomieszczeniach oraz na zewnątrz obiektu.

8.

Przeglądy maszyn przemysłowych
Polegające na ocenie stanu technicznego maszyn i urządzeń mechanicznych, pneumatycznych i elektrycznych znajdujących się w obiekcie.

9.

Przegląd elektryczny urządzeń elektrycznych przenośnych
Polegające na sprawdzeniu parametrów elektrycznych urządzeń przenośnych podłączanych do sieci elektrycznej.

Najczęściej zadawane pytania

Na życzenie klienta wykonujemy także projekty instalacji elektrycznych oraz zajmujemy się ich przeglądami, badaniami i kontrolami.
Co to jest przegląd budowlany i kto go wykonuje?
Przegląd budowlany to czynności kontrolno-nadzorcze, dokumentowane i wykonywane przez upoważnionych i wykwalifikowanych inspektorów, dla budynków i obiektów budowlanych. Przegląd budowlany wykonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, doświadczenie zawodowe i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Jak często należy wykonywać przeglądy budowlane?
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przeglądy budowlane należy wykonywać raz na pół roku (budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2), raz na rok (budynki o powierzchni zabudowy mniejszej niż 2000m2),
raz na 5 lat (wszystkie budynki).
Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia przeglądu budowlanego?
Nieprzeprowadzenie przeglądu budowlanego lub nieusunięcie stwierdzonych usterek może skutkować nałożeniem kary grzywny przez organ nadzoru budowlanego1. Ponadto, zły stan techniczny obiektu może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Nasze bogate doświadczenia pozwalają nam na wykonywanie instalacji elektrycznych, elektromagnetycznych, informatycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych czy handlowych. W zależności od potrzeb klienta wykonujemy także projekty instalacji elektrycznych oraz zajmujemy się ich przeglądami, ekspertyzami i nadzorami.
Nie musisz samodzielnie szukać i wynajmować różnych specjalistów do badania poszczególnych elementów obiektu.
Dotrzymujemy ustalonych terminów realizacji zleceń i dostarczamy protokoły kontroli w krótkim czasie.
Przemyślane rozwiązania i najnowsze technologie, minimalizacja awarii.
Masz pytania?
Potrzebujesz wyceny?
kontakt
pl_PLPolski
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram