kontakt
Kompleksowe usługi nadzoru i przeglądu instalacji elektrycznych

Nadzory i przeglądy

Oferujemy usługi nadzoru i przeglądu instalacji elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz oświetlenia zwykłego i awaryjnego. Wykonujemy nadzory i przeglądy dla obiektów przemysłowych, handlowych i edukacyjnych.

Nasza oferta usług nadzorów i przeglądów

Oferujemy szeroki zakres usług nadzorów i przeglądów instalacji elektrycznych dla różnych rodzajów obiektów i instalacji. Wykonujemy nadzory i przeglądy oświetlenia dla szkół, galerii handlowych i przemysłu. Nadzory i przeglądy oświetlenia awaryjnego, nadzory i przeglądy instalacji elektrycznych niskiego napięcia NN, nadzory i przeglądy instalacji elektrycznych średniego napięcia SN, nadzory i przeglądy stacji transformatorowych.

Nadzory i przeglądy

Nadzory i przeglądy instalacji elektrycznych to usługi polegające na sprawdzaniu stanu technicznego, poprawności wykonania i zgodności z normami i przepisami prawa instalacji elektrycznych i oświetleniowych w obiektach. Nadzory i przeglądy instalacji elektrycznych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności energetycznej instalacji.

Czytaj szczegóły poniżej:
rozwiń
Nadzory i przeglądy instalacji elektrycznych wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, takimi jak: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2006 nr 68 poz. 469), Norma PN-EN 50110-1:2014-04 Eksploatacja urządzeń elektrycznych - Część 1: Zasady ogólne.
Nadzór
Polega na sprawdzaniu poprawności wykonania instalacji elektrycznej lub oświetleniowej przez wykonawcę lub podwykonawcę, zgodnie z projektem, umową i normami.
Przegląd
Polega na sprawdzaniu stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej lub oświetleniowej, ocenie jej parametrów i wydaniu protokołu z przeglądu.

Nadzory i przeglądy oświetlenia

Nadzory i przeglądy oświetlenia to usługi polegające na sprawdzaniu stanu technicznego, poprawności wykonania i zgodności z normami i przepisami prawa systemów oświetleniowych w obiektach. Nadzory i przeglądy oświetlenia obejmują analizę potrzeb i wymagań klienta, dobór odpowiednich źródeł światła i opraw oświetleniowych, obliczenia i symulacje parametrów oświetleniowych, a także sporządzenie protokołów z nadzorów lub przeglądów.

1.

Nadzory i przeglądy oświetlenia dla szkół
Polegające na sprawdzaniu poprawności wykonania lub stanu technicznego systemu oświetleniowego dla sal lekcyjnych, korytarzy, auli, biblioteki i innych pomieszczeń szkolnych. Oświetlenie szkolne powinno zapewniać odpowiedni poziom natężenia światła, równomierny rozkład światła oraz komfort widzenia dla uczniów i nauczycieli.

2.

Nadzory i przeglądy oświetlenia dla galerii handlowych
Polegające na sprawdzaniu poprawności wykonania lub stanu technicznego systemu oświetleniowego dla sklepów, restauracji, kawiarni i innych lokali handlowych. Oświetlenie galerii handlowych powinno podkreślać walory estetyczne i funkcjonalne wystroju wnętrz oraz zachęcać do zakupów.

3.

Nadzory i przeglądy oświetlenia dla przemysłu
Polegające na sprawdzaniu poprawności wykonania lub stanu technicznego systemu oświetleniowego dla hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów i innych pomieszczeń przemysłowych. Oświetlenie przemysłowe powinno zapewniać odpowiednie warunki pracy i bezpieczeństwa dla pracowników oraz efektywność energetyczną.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące naszych usług nadzorczych lub przeglądowych, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie dla Twojego obiektu.
Jak często należy wykonywać nadzory lub przeglądy instalacji elektrycznych?
Nadzory lub przeglądy instalacji elektrycznych należy wykonywać co najmniej raz na rok lub dwa razy do roku dla większych instalacji. Terminy nadzorów lub przeglądów mogą być określone w umowie z właścicielem lub zarządcą obiektu lub w instrukcji obsługi instalacji.
Jak długo trwa wykonanie nadzoru lub przeglądu instalacji elektrycznej?
Czas wykonania nadzoru lub przeglądu instalacji elektrycznej zależy od wielkości i rodzaju instalacji oraz zakresu kontroli. Zazwyczaj trwa on od kilku godzin do kilku dni. Po wykonaniu nadzoru lub przeglądu sporządzamy protokół kontroli, który dostarczamy w ciągu kilku dni roboczych.
Ile kosztuje wykonanie nadzoru lub przeglądu instalacji elektrycznej?
Koszt wykonania nadzoru lub przeglądu instalacji elektrycznej zależy od wielkości i rodzaju instalacji oraz zakresu kontroli. Aby otrzymać wycenę naszych usług, prosimy o kontakt z nami i podanie nam niezbędnych informacji o instalacji. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę cenową.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Nasze bogate doświadczenia pozwalają nam na wykonywanie instalacji elektrycznych, elektromagnetycznych, informatycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych czy handlowych. W zależności od potrzeb klienta wykonujemy także projekty instalacji elektrycznych oraz zajmujemy się ich przeglądami, ekspertyzami i nadzorami.
Nie musisz samodzielnie szukać i wynajmować różnych specjalistów do badania poszczególnych elementów obiektu.
Dotrzymujemy ustalonych terminów realizacji zleceń i dostarczamy protokoły kontroli w krótkim czasie.
Przemyślane rozwiązania i najnowsze technologie, minimalizacja awarii.
Masz pytania?
Potrzebujesz wyceny?
kontakt
pl_PLPolski
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram